ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-13

แฮะ

เราใช้คำว่า "แฮะ" ลงท้ายประโยค
เหมือนเป็นการตอบรับว่า สิ่งที่เราเจอจริงๆ มันไม่เหมือนที่เราคาด

เออแฮะ ไม่ใช่แฮะ จริงแฮะ

1 comment:

Keng said...

จริงฮึ่ม