ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-11

Let's go to the sea

หน้าร้อนแล้ว น่าไปทะเลยิ่งนัก

  1. ปลาอะไรไม่มีสัมมาคาราวะ?
  2. ปลาอะไรอยู่ในทะเล?
  3. ปลาอะไรขี้เท่าเกาะ?
  4. เกาะอะไรเห็นฉันวิ่ง?
  1. ปลาตาย ไม่ว่าย
  2. ปลา in sea
  3. ปลาเผา
  4. เกาะ see me run

No comments: