ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-14

"Wireless Power"

เพิ่งจัดสายต่างๆ ในห้องเสร็จ โทรศัพท์ DSL LAN สายไฟ

ถ้าเกิดใช้ Wireless LAN, โทรศัพท์ไร้สาย ก็ตัดปัญหาไปได้เยอะ

Wireless Power — โอ ระบบไร้สาย ช่างทรงพลัง

เต้าสายโทรศัพท์, โมเด็ม, เราเตอร์, ตัวฐานโทรศัพท์ ถึงจะยังต้องมีสายเชื่อมกันอยู่ แต่ก็วางกองไว้ใกล้ๆ กันได้ไม่ต้องโยงไปหาใคร ถ้าเกิดเราใช้ระบบไร้สายอย่างที่กล่าวข้างต้น

แต่ยังก็ตาม เครื่องคอมก็ยังต้องการสายไฟอยู่ดี

มีทางส่งกระแสไฟผ่านอากาศได้มะ?

Wireless Power — เอ ไฟฟ้าไร้สาย ยังสงสัยจัง

2 comments:

win said...

broadband internet on WiFi is the best thing on earth.. especially when your neighbour has one and doesn't know anything about network security.. lovely..

Kwan said...

battery is a type of wireless power naaa

And I heard that wireless power does exist. There was a guy who's trying to set up a totally wireless office and use wireless power as well. I'll give you more detail if i can find the link na ja