ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-02

รับอาสาสมัครป้อนข้อมูลผู้ประสบภัยภาคใต้ ที่ มธ.รังสิต

รายละเอียด

เป็นงานป้อนข้อมูลผู้สูญหายลงฐานข้อมูล เพื่อที่จะให้ญาติผู้สูญหายค้นหาได้ - ฐานข้อมูลจะเชื่อมกับในเวบ www.missingpersons.or.th - แค่ใช้งานคอมเบื้องต้นได้ก็พอ

ทำที่ตึก SC มธ. ศูนย์รังสิต ทำเวลาไหนก็ได้ ตามสะดวก (24 ชม.) รายละเอียดดูได้ในลิงก์ด้านบน

No comments: