ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-06

Faculty opportunities at SIIT

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) / สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร is a privately funded international institute in Thammasat University, with instruction being conducted in English. We are located on the Rangsit Campus of Thammasat University. We offer attractive salaries, remuneration and benefit comparable to private sectors. Qualified individuals are sought to fill the following positions:

Full-Time Faculty Members

  • Doctorate degree with research publications in Management or MIS
  • Excellent command of spoken and written English

More jobs / details.
(Teaching Assistants, Instructors, English Instructors, Admission/Public Relation Staff, Registration Staff, Technician, Computer System Administrator, Programmer)

No comments: