ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-02

Now at the Missing Person Information Center

Now I'm at the Missing Person Information Center at Thammasat University, Rangsit Campus.

Already got assigned for a job (requirement analysis stuffs, for a call center, kind of.), but seems like I have to wait until this coming morning til anything can start...

Don't know how much I could help, hmm..

www.missingpersons.or.th

No comments: