ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-09

computer-generated abstract art

Visit Project K++,
for abstract arts generated online.

abstract technicals:
it use PHP and Ming (Flash output library for PHP).

----
notes: a computer-generated 'art' is bact' and i'm not quite abstract, btw.

No comments: