ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-09

Solaris 10 Preview

(first of all, it's not a free software.
but it has its place, like many many other things around you -- right now.)

some of the interesting new/improved features:

- Chip Multithreading (improve performance)
- N1 Grid Containers (improve utilization)
- Predictive self healing (reduce downtime)
- Dynamic File System (reduce admin works)
- DTrace (real-time system tracking)
- Cryptographic infrastructure (security)
- Process rights management (security)
- Zones (security, resource management)

full details @ sun.com

----

Sun engineer's blog on Solaris 10 Resource Management and Zones

No comments: