ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2009-09-19

เมื่อหยุด เมื่อเพลงชาติบรรเลง

เพื่อเป็นการไม่กีดขวางการสัญจรผู้ร่วมใช้เส้นทาง ผู้ประสงค์ยืนเคารพธงชาติ กรุณายืนชิดขวาด้วยครับ :)

จากใจคนเดินถนน

technorati tags: , ,

2 comments:

ดาวในน้ำ said...

ชอบๆ =]

fatro said...

ขับรถชิดซ้าย แต่เดินชิดขวา ไม่เข้าใจจริงๆ หยุดเคารพธงชาติริมทางเท้าอาจโดนรถเมล์เสยได้