ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-12-01

Folk Doctor Foundation

เว็บไซต์เพื่อการรักษาสุขภาพและหาความรู้เกี่ยวกับโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

หมอชาวบ้าน
http://doctor.or.th/

ตรวจสุขภาพด้วยต้วเอง, แพทย์ทางเลือก, โรคจากการทำงาน, แม่และเด็ก, ...

technorati tags: , , ,

2 comments:

Anonymous said...

พี่อาร์ต ไม่รู้จะตอบทันมั๊ย?

งานเสวนาสิทธิพลเมืองเน็ตพรุ่งนี้ มันมี 3หัวข้อ ต่อกันเลย หรือว่าต้องแยกห้องฟังอ่ะพี่

bact' said...

ต่อกันครับ