ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-04-09

lost in the jungle of books, very happily

สงครามยังไม่จบ แต่เราก็นับศพทหารไปเรื่อย ๆ ... เนื่องในโอกาสงานหนังสือ - หนังสือที่ได้มาเมื่อราวสองสามเดือนที่ผ่านมา (พยายามเรียงตามลำดับที่ได้มา ยิ่งบนยิ่งใหม่):

งานหนังสือ ครั้งแรก/2551:

(โฉบผ่าน open แบบรีบ ๆ คนเยอะมาก เลยขอบาย ครั้งนี้ซื้อหนังสือเก่าเยอะ)

 • ดีไซน์ + คัลเจอร์ - ประชา สุวีรานนท์ - ฟ้าเดียวกัน [310 หน้า สี่สีทั้งเล่ม ราคา 300 บาท! งานนี้ทำ “เอากล่อง”! จริง ๆ ครับ ในงานลดอีก 20% เหลือ 240 บาท ไม่อยากจะเชื่อ] [พระเอกของงาน]
 • 101 Thai Forms - วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร - 4d
 • What is art ? - ลีโอ ตอลสรอย เขียน, สิทธิชัย แสงกระจ่าง แปล - โอเพ่นบุ๊คส์
 • นิทเช่ [ชุด Introducing] - Laurence Gane เขียน, Kitty Chan ภาพประกอบ, เทพทวี โชควศิน แปล - มูลนิธิเด็ก
 • ลัช ฉบับคร่อมข้ามวัฒนธรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 มีนาคม 2551 - หวีกล้วย
 • Underground Buleteen #1, 2, 13 - วารสารหนังสือใต้ดิน
 • เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ - ปิแยร์ บูร์ดิเยอ เขียน, ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข แปล, นพพร ประชากุล บรรณาธิการ - คบไฟ
 • ตามใจฉัน-ตามใจท่าน: ว่าด้วยการวิจารณ์และการวิจัย - เจตนา นาควัชระ - คมบาง
 • สื่อมวลชนบนเส้นทางทุนนิยม - ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ - ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม: บันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 - ยาสุกิจิ ยาตาเบ เขียน, เออิจ มูราซิมา และ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ แปล - ศิลปวัฒนธรรม/มติชน
 • ทางแพร่งและพงหนาม: ทางผ่านสู่ประชาธิปไตย - เกษียร เตชะพีระ - มติชน
 • ทักษิณา-ประชานิยม - เอนก เหล่าธรรมทัศน์ - มติชน [50%]
 • ทักษิโณมิกส์: ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย - ปราณ พิสิฐเศรษฐการ - มติชน [50 บาท!]
 • ทักษิโณมิกส์ 2: ทักษิโณมิกส์กับนโยบายสังคม - ปราณ พิสิฐเศรษฐการ - มติชน [50 บาท!]
 • ทักษิโณมิกส์ 3: ทักษิโณมิกส์บนเวทีเอเชียและโลก - ปราณ พิสิฐเศรษฐการ - มติชน [50 บาท!]
 • บนเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ - มติชน [50 บาท!]
 • จากครรภ์มารดาถึงสุสาน หรือ ระบบความมั่นคงทางสังคม - เมธี ดุลยจินดา - ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • คนงานก็มีหัวใจ หรือ การคุ้มครองแรงงาน - เมธี ดุลยจินดา - ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • ใครจะยอมอดตาย หรือ เรื่องของค่าจ้าง - เมธี ดุลยจินดา - ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • เหนื่อยตายดีกว่าอดตาย - เมธี ดุลยจินดา - ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • ขายดวงดาว - สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ - ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • นักปลูกป่าแห่งดาวอังคาร - สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ - ดวงกมล [5 เล่ม 100]
 • อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม - วิทยากร เชียงกูล และ พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม - สายธาร
 • สิทธิมนุษยชน - อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ - วิญญูชน
 • หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ - เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ - วิญญูชน
 • นิติปรัชญาทางเลือก - สมชาย ปรีชาศิลปกุล - วิญญูชน
 • นิติศาสตร์นอกคอก - สมชาย ปรีชาศิลปกุล - วิญญูชน
 • นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์ - สมชาย ปรีชาศิลปกุล - วิญญูชน
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย - จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก - วิญญูชน
 • ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย เล่ม 2 - แสน โพนไชยา - วิญญูชน

บูทหนังสือ การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน):

 • อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย - ยศ สันตสมบัติ - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รัฐจากมุมมองของชีวิตประจำวัน 1 - รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 6 - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ - อคิน รพีพัฒน์ - ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

IT Book House ฟอร์จูนทาวเวอร์:

 • Pandora's Box: Social and Professional Issues of the Information Age - Andrew A. Adams และ Rachel J. McCrindle - Wiley

ดอกหญ้า สยาม:

 • สองเงาในเกาหลี - ทรงกลด บางยี่ขัน - a book

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:

 • ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น: บทวิเคราะห์โสเกรตีส - สมบัติ จันทรวงศ์ - คบไฟ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว:

 • ประวัติปรัชญาการเมือง เล่มที่ 2, 3 - ลีโอ สเตร๊าส์ และ โจเซ็ฟ คร็อฟซีย์ บรรณาธิการ, สมบัติ จันทรวงศ์ แปล - คบไฟ
 • คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย - เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, สิริพรรณ นกสวน, และ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล บรรณาธิการ - สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 - ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา บรรณาธิการ - สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม - เฮอร์เบิร์ต ไอ.ซิลเลอร์ เขียน, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ แปล - โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คู่มือการศึกษาประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่งี่เง่า (The No-Nonsense Guide to World History) - คริส บราเซียร์ เขียน, ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล - คบไฟ [ดีมาก ๆ - แนะนำ นี่คือประวัติศาสตร์โลกฉบับที่ไม่ได้เอาตะวันตกเป็นศูนย์กลาง(นัก)]

ได้มาพร้อมกับจดหมายบ๋ายบายจากนิตยสาร way (ข่าวอัพเดท, way กำลังจะกลับมา กลางปีนี้)

 • สิทธิบัตรยา: ยาใจคนรวย - กรรณิการ์ กิจติเวชกุล - กลุ่มศึกษาปัญหายา, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, องค์การหมอไร้พรมแดน

หยิบฟรีจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย:

 • อนาคตของสังคมประชาธิปไตย - โทมัส ไมเออร์ เขียน, นิโคล ไบรเออร์ บรรณาธิการร่วม, สมบัติ เบญจศิริมงคล แปล - มูลนิธิฟรีดรีค เอแบร์ท
 • บันทึกประวัติศาสตร์ พลังประชาชนต้านทุนนิยม (ดิบ) ฮุบสื่อ - ธีรเดช เอี่ยมสำราญ บรรณาธิการ - สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • ข่าวเจาะ-เจาะข่าว: ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน - สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข้างถนน ทางเดินไปพันธุ์ทิพย์พลาซ่า (มือสอง):

 • Net คาเฟ่คนเหงา - ประจวบ วังใจ - เนชั่น

คิโนะคูนิยะ เซ็นทรัลเวิลด์ (ชอบบรรยากาศสาขานี้):

 • การครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย - Andrew Turton เขียน, อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย แปล
 • “ชาติไทย” ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า - โสภา ชานะมูล - ศิลปวัฒนธรรม/มติชน [เล่มของอ.มะนาวที่ยืมมายังอยู่ที่บ้านเลย - -" ... พร้อม ๆ กับ Theories of the Information Society, by Frank Webster และ Cultural Resistance, by Stephen Duncombe ยังไม่คืนซักกะที - ลืมไปแล้วมั้งเนี่ย :P]
 • แรงงานวิจารณ์เจ้า: ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย - ศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์ - ศิลปวัฒนธรรม/มติชน

Still don't know how to do speed book reading, only know the speed book shopping. But dear, bookfair escapology lords, please don't help me, I do happy in this sin. Hell of books.

Sinners: kitty, thep, pittaya, fringer, otherside, exteen tag "งานหนังสือ", technorati tag "งานหนังสือ"

ในหูมีเพลง: ...ใจมันขอลุยลุยเข้าไปเราไม่มีถอย คอยจะมัวแต่คอยคงไม่แคล้วคอยเก้อ ก็มีมือตั้งมากมายมาตะกายเราก็กลัวเผลอ เรามันคงไม่เจอส้มหล่น — จนก็จนแต่เจ๋งเป็นนักเลงหัวใจ เราไม่เคยหวั่นไหว ใครจะใช้สตางค์ เงินไม่มีไม่สน ใจไม่จนซะอย่าง จะจริงจังทั้งใจให้เธอ ...

ปิดท้ายด้วยบล็อกโพสต์เมื่อครึ่งปีที่แล้ว โดย anukpn
I am What I am: งานหนังสือ กับข้อสังเกตเล็กๆ

technorati tags: , ,

3 comments:

bact' said...

โดน ผู้ใหญ่บ้านเอ็ด :D

Beamer User said...

วันหลังเอ็ดอีก rating พุ่งกระฉูด
อย่างว่าเอ็ดคนดัง

Anonymous said...

โห น่าอ่านทั้งนั้นเลย :P