ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-04-08

generatedata.com - data generator

Generate test data instantly, just clicks.

GenerateData.com by Benjamin Keen

เอาไว้สร้างข้อมูลเยอะ ๆ สำหรับทดสอบ ใช้ง่ายมาก ๆ เลือกเอาท์พุตได้หลายรูปแบบ - ถ้าอยากเอาไปใช้ออฟไลน์ก็มีซอร์สโค้ดให้ด้วย

technorati tags: , ,

2 comments:

Unknown said...

เป็นเครื่องมือที่สะดวกมากๆเลย

Isabelle Byrd said...

I use often http://www.yanDATAellan.com tool to generate my test databases; it is simple, rich of functionalities, and user-friendly. You could generate up to 10.000 rows of mock data in several file formats (CSV, Excel, SQL, JSON, HTML, and XML). Take a look!