ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-04-15

ghost in the shell

เล่นด้วยคน

$ history|awk '{a[$2]++} END{for(i in a){printf "%5d\t%s\n",a[i],i}}'|sort -rn|head
  148 ls
  133 svn
   83 cd
   33 find
   23 po2moz
   15 rm
   12 update-alternatives
   12 mv
   12 ~/bin/firefox/firefox
   11 sudo

คนอื่น ๆ pphetra, sikachu, veer, rerngrit, kengggg, rtsp, mk, sugree, pittaya

technorati tags: ,

2 comments:

Beamer User said...

เห็นอันนี้ยังเท่โคตร
http://mariusv.wordpress.com/2008/04/19/history-meme/

bact' said...

โอ้ว สุดยอด