ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-08-09

Wear RED, Vote NO

“แดงไม่รับ” — RED is the colour.

เสื้อยืด โปสเตอร์ สติกเกอร์ รณรงค์ โหวตไม่รับ ร่างรธน. 50

Red for No

(จากสยามสแควร์ เสาร์ 4 ส.ค. 2550)

technorati tags: , , , ,

2 comments:

Unknown said...

สวยได้ใจ

Niw Wong said...

ที่นี่ก็มี เมื่อ bact' เป็นนักข่าวพเนจร

ireport : สีสันจากแดงไม่รับ