ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-08-15

PrachataiNoi Classroom

ประชาไทน้อย ชวนฟังบรรยาย อนาคตการเมืองไทยหลังประชามติ

เชิญชวนนักเรียนข้างถนน ผู้รักการศึกษาตลอดชีวิต และสื่อมวลชน ร่วมฟังบรรยาย

ห้องเรียนประชาไทน้อย
วิชาสัมมนาการเมืองไทย (สมท101)

ปีการศึกษา 2550

ตอน:
อนาคตการเมืองไทยหลังประชามติ

พุธที่ 15 สิงหาคม 2550
เวลา 13:00-16:00 น.
ห้อง 206.2 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ร่วมบรรยาย...
คำพร ธุระเจน (นศ. นิติ มธ., ประธานวิชาการ มธ., แฟนพันธุ์แท้ 2004 เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.)
ตฤน ไอยะรา (นศ. เศรษฐ มธ.)
ชาติชาย แสงสุข (นายกองค์การบริหารนศ. มรภ.นครสวรรค์, สมาชิกสภาร่างรธน.)
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ (นศ. รัฐศาสตร์ จุฬา, แฟนพันธุ์แท้ 2003 การเมืองไทย)
ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (นศ. รัฐศาสตร์ มธ.)
อภิศักดิ์ สุขเกษม (นศ. มนุษย-สังคมศาสตร์ มรภ.นครปฐม, กรรมการบริหาร สนนท.)

เด็กหลังห้อง (sit in) อาทิ...
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ประภาศ ปิ่นตบแต่ง, และอื่น ๆ อีกมากมาย

ดำเนินรายการ...
ณภัค เสรีรักษ์ (นศ. เศรษฐ มธ., เว็บไซต์ประชาไทน้อย)

สามารถรับฟังและแลกเปลี่ยน ผ่านการถ่ายทอดเสียง การศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ที่เว็บไซต์ www.prachatainoi.com

ร่วมจัดโดย
เว็บไซต์ประชาไทน้อย
เว็บไซต์ประชาไท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

[ ฟังสด ]

technorati tags: , ,

No comments: