ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-29

I'm JavaScript.

แรดมาก

You are JavaScript. People often think you are somebody else.  You tend to be annoying to most people, but it's not your fault.  You just get used.

You are JavaScript. People often think you are somebody else. You tend to be annoying to most people, but it's not your fault. You just get used.

[ลิงก์ Which Programming Lanuguage Are You? | ผ่าน vee]

technorati tags: ,

1 comment:

suriyapat said...

เราคือ C หวะ ฮาๆๆ