ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-01

Scotland in Scots

ลองเดากันเล่น ๆ ว่าคำไหนแปลว่าอะไร
(ข้างล่างเป็นภาษาสก็อต - อันนี้ Scots (Germanic) นะ ไม่ใช่ Scottish English (English) หรือ Scottish Gaelic (Celtic))

Scotland (Gaelic: Alba) is a kintra in nor-wast Europe, takkin up the northren thrid o the Breetish island. The laund haes til its sooth the laund o Ingland, an is bund bi sea an ocean on aw ither sides.

Hit aforetimes wis a free kinrick, but then Scotland gaed intil a personal union wi Ingland in 1603, whan Jamie the Saxt o Scotland becam James I o Ingland efter the daith o Elizabeth I. This union wis makkit formal on 1 Mey, 1707 bi the Act of Union. The Scots Pairlament wis gotten rid o on 26 Mairch. The union southert baith kinriks, makkin the Kinrick o Great Breetain, wi a new single Pairlament haudden in Wastmeenster, Lunnon, but some pairts o Scotland's institutions, notably the laund's naitional kirk an education an legal seestems, wis hauden apairt. In 1801, Scotland becam ane o the three launds o the Unitit Kinrick, alang wi Ingland and Irland (nou juist Northren Irland). Wales is nou seen for uisal as anither laund altho it wis juist a principalitie o the kinrick o Ingland in 1707.

เอามาจาก Scots Wikipædia

ลองเล่น ๆ ดู :)
kintra = nation ; nor-wast = northwest ; Europe = Europe ; takkin = taking/occupy ; northren = northern ; thrid = third ; o = of ; Breetish = British ; sooth = south ; laund = land ; Ingland = England ; an = and ; bund = bound ; ither = other ; free kinrick = independent state ; Wastmeenster = Westminster ; Lunnon = London ; ...

technorati tags: , ,

No comments: