ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-27

lèse majesté

คุณ An Observer ได้กรุณาคัดลอกบทความมาให้อ่านกัน:

ข้อหา “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” มักถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ “ควบคุม/ตัดตอนการแสดงความคิดเห็น” (ของทั้งบุคคลทั่วไปและสื่อ)
และเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเสียด้วย เพราะสังคมเรา (โดยเฉพาะในช่วงเฉลิมฉลองเช่นปัจจุบันนี้) มักจะไม่ค่อยตั้งคำถาม และพร้อมจะเชื่อข้อกล่าวหาทำนองนี้อยู่เสมอ

อ่านต่อ: Etat de droit, เมื่อความศรัทธาและขาดสติครอบงำ

technorati tags:

No comments: