ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-04

I love my friend

เว็บล็อก เป็นพื้นที่กึ่งส่วนตัว-สาธารณะ

เราเคยหัวเราะระหว่างบทสนทนาในโทรศัพท์

ผ่านไป ชีวิตมีอะไรอีกมากมายที่ต้องทำ สิ่งต่าง ๆ เข้ามา เลี่ยงได้ และเลี่ยงไม่ได้

ผมไม่ได้โตขึ้นนักในเวลาที่ผ่านไป ถ้าจะพูด
บริโภคอดีต ลอยในปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต - เป็นอนาคตที่ไม่ชัดเสียที เพียงแต่ได้คิด

ผมถามไถ่เธอว่า “สบายดีไหม” บ่อยขึ้น และปรับทุกข์กับเธอบ้างบางโอกาส

...

และเราเป็นเพื่อนกัน

technorati tags:

No comments: