ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-21

Criticism

ที่เคยว่าไว้ เรื่องมีหนังสือเกี่ยวกับการวิจารณ์เยอะแยะเลย ในงานหนังสือที่ผ่านมา

วันนี้เอารายการมาให้ดูดีกว่า เกือบทั้งหมดเอามาจากรายชื่อหนังสือ จากบูทของ สกว.

(ไม่รู้จะพิมพ์เองทำไม หากูเกิลปุ๊ปก็เจอแล้ว ไฟล์ Excel)

ถ้าจะสร้างสรรค์อะไรออกมา แต่ไม่ยอมให้ถูกวิจารณ์ รับไม่ได้ ก็อย่าเผยแพร่มันเลย เก็บไว้กับตัวเถอะ ผมคิดอย่างนั้น

นักชิม ก็เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะในตัวมันเองอย่างหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อครัวเอง

งานสร้างสรรค์ ก็มีชีวิตของมันเอง เมื่อตัวอักษรหลุดออกจากปากกา ความคิดกลายเป็นคำพูด มันก็มีชีวิตของมันเอง
คนอื่นจะซึมซับตีความมันอย่างไร ก็เป็นเรื่องของพวกเขาแล้ว เราไม่มีสิทธิ์ และไม่สามารถ ไปบังคับตัวงานหรือตัวผู้เสพงานได้

วันนี้ไปผับแนวอังกฤษแถวทองหล่อ 13 ดีนะ

technorati tags: ,

No comments: