ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-16

Arsom Silp Institute of the Arts and Development

มีเพื่อนจะไปเรียน วันนี้เพิ่งถามรายละเอียดมา

สถาบันอาศรมศิลป์

หลักสูตรที่เพื่อนจะไปเรียนคือ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม)
Master of Architecture (Community and Environmental Architecture)

ลงมือพร้อมเรียนรู้

น่าสนใจไหม?

โครงการจัดตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ ภายใต้การสนับสนุนของของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคณะทำงานที่มีประสบการณ์ในสายงานศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายสาขา ด้วยความมุ่งหวังที่จะสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางศิลปะในแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานงานเครือข่ายศิลปินและนักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันหลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพทางศิลปะต่อไป

โครงสร้างบางส่วน (ดูฉบับเต็ม):

  • สำนักวิชาการ - จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา
    • สำนักวิชาเสกขศิลป์ (ศึกษาศาสตร์ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ)
    • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
    • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • สำนักวิชาสหศาสตร์ - วิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมอวิจารณ์ พูดถึง อาศรมศิลป์

แชทกะเพื่อนอยู่ สถาปัตยกรรมคืออะไร (ในความหมายชุมชนและสิ่งแวดล้อม) มันว่าพื้นที่ที่เปิดให้มีกิจกรรมร่วมกัน งั้น ไซเบอร์สเปซ ก็ได้ดิ ได้มะ?

technorati tags: , ,

1 comment:

Anonymous said...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นำมาบอกต่อกันครับ เราเพิ่งจะไปออกบู๊ธที่เมืองทองมา ได้รับความสนใจมากพอสมควรทีเดียว ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ๆ ถ้าเกิดใครสนใจจะโทรมาสอบถามก็ได้ครับที่ 086 972 8972

อั๋น