ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-03-07

Hey Now Now

The Cloud Room — Hey Now Now

(งง วีดิโอไม่ขึ้นอ่ะ — link to YouTube)

Hey now now, they'll find you when you're sleeping now now
they'll reach in and grab what you're dreamin' now now
cut it up and slip it back in, and I know, and I know, and I know it

Hey now now, the smallest things are crushing me now
the crush crush crush is so comforting now
did the earth just slam in the sun, and I know, and I know, and I know it

Won't undo their past by walking and talking backwards

Hey now now, we're goin' down down
and we ride the bus there and pay the bus fare
or we find a new reason, a new way of living
and we breathe it in and try to dream again

...

(เพลงโฆษณาเป็ปซี่ ชุดที่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้, ได้มาจาก memento69)

technorati tags: , ,

No comments: