ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-02-05

Many Eyes - Discovery thru Visualization

“Given enough eyeballs, all bugs are shallow.”

แต่ก่อนอื่น ต้องทำให้มัน มองเห็น ให้ได้ก่อน

Many Eyes ซอฟต์แวร์จากไอบีเอ็ม จะช่วยทำให้คุณ ‘เห็น’ ข้อมูล (visualization)
ลองเข้าไปเล่นดู ส่งข้อมูลเข้าไป แล้วให้มันแสดงเป็นภาพออกมาได้เลย

[ลิงก์ Many Eyes| ผ่าน iTeau's Dirt]

technorati tags:

No comments: