ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-02-04

A Few Remaining Problems in Information Technology

คุณ Conductor แนะนำไฟล์การบรรยายนี้มา ผมอ่านดูยังไม่จบครึ่งแรกก็ตื่นเต้นแล้ว
นี่คือการบรรยายที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่ผมเคยเห็น ไม่ใช่ที่วิธีการนำเสนอ (ซึ่งว่ากันตามจริงแล้ว แม้จะไม่สวยนิ้ง แต่ก็เป็นวิธีเล่าและลำดับเรื่องที่ดีทีเดียว) แต่เป็นเนื้อหา และวิสัยทัศน์ ที่ผู้บรรยายได้ใส่ลงไป

What Next?
A Few Remaining Problems in Information Technology

1998 Turing Lecture by Jim Gray

ขอบคุณคุณ Conductor มาก (ทำหน้าที่ได้สมชื่อจริง ๆ)

[ผ่าน จิม เกรย์ หายสาบสูญ ระหว่างล่องเรือเพื่อลอยอังคารมารดา โดย jittat]

technorati tags: , , ,

No comments: