ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-02

Harvard to Investigate Net Censorship in Thailand

ข่าวสำหรับตีพิมพ์ จาก กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT)


มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะสืบสวน การเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

(In English: Harvard University to Investigate Internet Censorship in Thailand)

สำหรับเผยแพร่ทันที — 2 มกราคม พ.ศ. 2550

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะสืบสวนการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ดร. บอนนี่ โดเฮอตี้ อาจารย์ผู้ดูแลประจำแผนงานสิทธิมนุษยชน ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะเป็นผู้นำทีมคณะนักวิจัยมายังประเทศไทยในช่วงต้นเดือนมกราคม

ร่วมกันกับ ศูนย์เบิร์กมานเพื่ออินเทอร์เน็ตและสังคม (Berkman Center for Internet and Society) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และโครงการโอเพนเน็ตอินิชิเอทีฟ (OpenNet Initiative) ทีมงานจะทำการสืบสวนประเด็นการแสดงออกอย่างเสรีในประเทศไทย

ทีมงานจะพิจารณาการปิดกั้นและคัดกรองเว็บในปัจจุบัน ซึ่งกระทำโดยหน่วยงานรัฐบาลไทยจำนวนหนึ่ง ที่เด่นชัดก็คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, และ การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ทีมงานจะสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกอย่างเสรี และจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในบริบทที่กว้างกว่า เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งหมดนั้น กระทำอย่างปกปิดเป็นความลับ เราจึงตั้งใจอย่างจดจ่อที่จะรอรับฟังเสียงตอบรับจากรัฐบาลไทย ต่อการพิจารณาอย่างละเอียดระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างฮาร์วาร์ด ที่ซึ่งเชื้อพระวงศ์ไทยจำนวนมากเคยศึกษา

ทีมฮาร์วาร์ดจะเข้าพบและสอบถาม องค์กรพัฒนาเอกชน นักหนังสือพิมพ์ นักกฎหมาย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย จะจัดเวทีสาธารณะเพื่อหารือประเด็นนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชนในการสื่อสารอย่างเสรี ในสังคมประชาธิปไตย

โลกทั้งโลกกำลังจับตาอยู่…

ไม่เอาเซ็นเซอร์! ไม่ยอมประนีประนอม!

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย
FREEDOM AGAINST CENSORSHIP THAILAND (FACT)

ติดต่อ
ซีเจ ฮินเก้ <facthai AT gmail.com> โทร 0-879-761-880 (ภาษาอังกฤษ)
สุภิญญา กลางณรงค์ <freemediafreepeople AT gmail.com> โทร 0-867-889-322 (ภาษาไทย)

http://facthai.wordpress.com/


ร่วมลงชื่อสนับสนุน คำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้รัฐยุติการปิดกั้นเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต ได้ที่:
http://facthai.wordpress.com/sign/

จนถึงขณะนี้ (2 ม.ค. 2550) มีผู้สนับสนุนแล้ว 134 ชื่อ

[จาก FACT]

technorati tags: , ,

No comments: