ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-28

Seminars at Faculty of Economics, Thammasat University

สัมมนา/เสวนา ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • พุธ 29 พ.ย. 13:30 น.

  เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1: “โจทย์ปฏิรูปการเมือง 2550”

  รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย, พิภพ ธงไชย, สุริยะใส กตะศิลา, ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ผศ.สิริพรรณ นกสวน, อ.ปกป้อง จันวิทย์

 • พุธ 29 พ.ย. 10:00 น.

  “Globalization and its Implications for Agriculture Growth and Economic Development”

  Dr.Prabhu Pingali, Director, Agricultural and Development Economics division, FAO, Italy

 • จันทร์ 18 ธ.ค.

  ECONversation “โลกร้อน: ความจริงที่ไม่อยากฟัง” พร้อมฉายหนัง An Inconvenient Truth

  วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย, อ.ดร.ชโลธร แก่นสันติสุขมงคล, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

 • มีอีกเยอะ ดูที่ รายการสัมมนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

หมายเหตุ:

 • ทุกสัมมนา เข้าฟังได้ฟรี
 • ทุกสัมมนา จัดที่ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13:30 น. เว้นแต่ประกาศเป็นอื่น
 • ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดาราวรรณ รักษ์สันติกุล 0-2613-2404 หรือ seminar AT econ.tu.ac.th

ใครสนใจ ไปร่วมได้เลย หัวข้อบ่ายวันพรุ่งนี้น่าสนใจ (เห็นชื่อคนแล้วยิ่งน่าสนใจ)
ถัดไปอีกวัน พฤหัส เขยิบมาทางสนามหลวง ที่นิติ มี โครงการเสวนา “ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์” น่าสนใจอีกเช่นกัน

tags: | | |

1 comment:

Anonymous said...

ไรวะ มีฉาย An Incovenient Truth แล้วอะ ยังไม่ได้ดูเลย แถมคุณวันชัยมาพูดอีกตะหาก Y_Y อยากดูโว้ยยยย