ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-29

Place, Space, Culture, and Politics

ได้คำใหม่มาจากงาน เสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1: “โจทย์ปฏิรูปการเมือง 2550” วันนี้ — “การเมืองเชิงพื้นที่” และ “การเมืองเชิงสถานที่”

พื้นที่ (space) น่าจะเป็นเรื่องของ ค่านิยมร่วม ความรับรู้เข้าใจร่วม เป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปตามคน
ส่วน สถานที่ (place) น่าจะเป็นเรื่องของ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือองค์กร สถาบัน

อย่างคนอยู่ในจังหวัดเดียวกัน (สถานที่) อาจจะมีความรับรู้ต่อสิ่งรอบข้างไม่เหมือนกัน (พื้นที่) ตามภูมิหลัง ข่าวสารที่ได้รับ ค่านิยม ความเชื่อที่ต่างกัน — กล่าวคือ คนสองกลุ่มที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน อาจจะอยู่ในพื้นที่ต่างกันก็ได้ เท่าที่เข้าใจนะ ตามไม่ทันเท่าไหร่

เดี๋ยวรออ่านข่าวดีกว่า น่าจะมีลงหลายฉบับ เห็นมีนักข่าว โอเพ่น ประชาไท สถาบันข่าวอิศรา ไทยโพสต์ ฯลฯ

มีหลายประเด็นน่าสนใจมาก เรื่องระบอบที่ไม่รู้จะเอายังไง เรื่องขนาดของระบบราชการ/รัฐ การกระจายอำนาจ คำถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อำมาตยาธิปไตย อภิชน ฯลฯ ตามอ่านข่าวละกัน :)

เห็นว่า เสวนาชุดนี้จะมีขึ้นอีกสองสามครั้ง ครั้งหน้าจะพูดถึง การเลือกตั้ง 2550 ก็ติดตามข่าวจากเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ละกันครับ ในเว็บโอเพ่นออนไลน์ก็น่าจะมีข่าว

tags: | | |

No comments: