ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-10-09

WOICT

(โฆษณา)

เป็นกลุ่มคนที่สนใจเกี่ยวกับ เครื่องมือออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้/การประสานงาน เพื่อสังคม สมาชิกส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์ คอลัมนิสต์ นักกิจกรรม ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สนใจ เข้าไปพูดคุยกันได้ที่อีเมลกลุ่ม และดูข้อมูลเบื้องต้นได้ที่วิกิ

tags: | | |

No comments: