ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-10-10

Random Quotes

“ Freedom is when the people can speak, democracy is when the government listens. ” — Alastair Farrugia

เสรี เมื่อประชาชนพูดได้ / ประชาธิปไตย เมื่อรัฐบาลฟัง

As a rule, dictatorships guarantee safe streets and terror of the doorbell. In democracy the streets may be unsafe after dark, but the most likely visitor in the early hours will be the milkman. — Adam Michnik

เผด็จการ รับประกันถนนปลอดภัย แต่หวั่นใจเสียงกริ่งประตู
ประชาธิปไตย กลางดึกอาจอันตรายใครรู้ แต่แขกเช้าตรู่มักเป็นคนส่งนม

tags: | |

No comments: