ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-10-14

OpenOffice.org 2.0.4

รุ่นใหม่ OpenOffice.org 2.0.4 มาแล้ว แก้บั๊กและเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ

  • ระบบจัดการไฟล์ PDF ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น
  • ส่งไฟล์ออกเป็น LaTex ได้ทันที
  • ความสามารถใหม่ ๆ ใน Calc และ Impress
  • ใช้ฟอนต์ของระบบได้แล้ว ใน Mac OS X (X11)
  • ดูเพิ่ม

ดาวน์โหลด

(ออกเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลา — ครบรอบวันเกิด 6 ปี โอเพนออฟฟิศ.อ็อก)

(วันนี้วันที่ 14 ตุลา)

tags: | | |

No comments: