ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-10-14

DIY

นิตยสารสำหรับเด็กสร้าง

  • ReadyMade ทุกอย่างในชีวิต
  • Make เทคโนโลยี หุ่นยนต์

tags: | | |

2 comments:

Anonymous said...

เราว่าหนังสือเล่มนี้มันเจ๋งกว่าหนังสือ diy ทั่วไปตรงที่ มันแนะนำให้เรารู้สึก nature ของวัสดุแต่ละประเภทก่อนวะ ไม่ใช่สักแค่ว่าทำๆ แล้วก็จบๆ ไป

bact' said...

(คุณขนมปังเค้าหมายถึง ReadyMade)