ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-06

Solaris device drivers in Java

Writing Solaris Device Drivers in Java — ฝ่ายวิจัยของซัน พอร์ต Java VM ขนาดเล็กที่ชื่อ Squawk เข้าไปใน kernel ของ Solaris จากนั้นก็ทดลองพอร์ตดีไวซ์ไดรเวอร์ง่าย ๆ ตัวนึง จากภาษาซี ไปเป็นภาษาจาวา เป็นการทดสอบอย่างนึงว่า ภาษาในระดับจาวานั้น ก็สามารถใช้ในงานที่โดยมากจะใช้แต่ซีได้

สำหรับ Squawk เองนี่ เป็น JVM ที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก ตัว VM เกือบทั้งหมดเขียนด้วยภาษาจาวา (ดูภาพประกอบ) เพื่อความสะดวกในการพอร์ต VM (มีรันบน Java Card 3.0 และ Sun SPOT ซึ่งเป็น "ชุดคิท" embedded device จาก Sun Labs) ตัว VM นี่ compat กับ CLDC 1.1

tags: | | |

1 comment:

veer said...

มีน่าชื่อคล้าย Squeak :-)