ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-01

Extreme Democracy

ดาวน์โหลดหนังสือ Extreme Democracy โดย Jon Lebkowsky และ Mitch Ratcliffe
ได้ที่นี่ (PDF)

tags: | | |

No comments: