ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-09-27

de mutecracy

ไอซีทีสั่งปิดเว็บไซต์ 10 แห่ง หลังมีเนื้อหาโจมตี คปค. กรุงเทพธุรกิจ 26 กันยายน 2549

ก่อนหน้านี้ คปค.มีคำสั่งเรื่องให้ ไอซีที ดำเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทำลาย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อ สารทั้งปวง ที่มีบทความ ข้อความ คำพูด หรืออื่นใด ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิรูปการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย

อ่านแล้วมันขัดกันเองพิกล - -

จะ "ปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย"
แต่ "ดำเนินการควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทำลาย.... บทความ ข้อความ คำพูด หรืออื่นใด"

สงสัยจะเป็น ประชาใบ้ธิปไตย การปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ใบ้

:P

tags: | |

1 comment:

Anonymous said...

ผม ว่า รอ ดู ไป ก่อน ดี กว่า, ถ้า เกิน 2 สัปดาห์ แล้ว, และ คิด ว่า น่า จะ ควบคุม ความ สงบ ได้ แล้ว, แต่ ยัง ไม่มี เสรีภาพ ก็ ค่อย มา ว่า กัน.
กฎอัยการศึก ก็ ยัง คง มี อยู่ ใน รัฐธรรมนูญ ของ หลาย ๆ ประเทศ ที่ เป็น ประชาธิปไตย ไม่ใช่ เหรอ.
แต่ ต้อง ดู เจตนา ของ ผู้ ใช้ ว่า ใช้ ตาม เจตนา ของ กม. หรือ ไม่.
(ข้างบน นี้ ไม่น่า จะ มี ผล กับ ความ สงบเรียบร้อย จึง นำ มา โพสต์. อีก อย่าง, เขา ไม่ได้ ห้าม, แค่ ขอ ความ ร่วมมือ, ถ้า ไม่ ร่วมมือ ก็ ไม่ว่า กัน, เขา ว่า งั้น นะ. แต่ จะ เชื่อ ดี หรือ เปล่า)