ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-08-15

Kulturhauptstadt Essen

มิถุนายน พ.ศ. 2548 เมืองเอสเซ่น (Essen) ได้รับเลือกเป็น เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ประจำปี ค.ศ. 2010

ปลายเดือนนี้ วางแผนจะไปดูงาน Talking Cities ที่เอสเซ่น

Talking Cities - The Micropolitics of Urban Space

an exhibition at ENTRY2006 - PERSPECTIVES AND VISIONS IN DESIGN
26 August to 3 December 2006, Zeche Zollverein, Essen, Germany

“Architecture should allow people
to think the unthinkable!”
CEDRIC PRICE

tags: | | | | |

No comments: