ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-08-10

Interactive City Summit 2006

Re-think our beliefs and expectations of the emerging interactive city.

, part of ISEA2006 Symposium, art and interconnectivity.

Urban Atmospheres

via anpanpon via Core77

tags: | | | | | |

No comments: