ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-08-23

dead

Banged my notebook with the train's door two days ago (oh, kids). The disk couldn't boot up any longer, "Operating System not found" ... what a good timing, I had to submit an evaluation result for a conference poster yesterday! (it crashed a week ago as well, an hour before my presentation .. and back then two years ago, it (different hd actually) crashed five days just before my dissertation submission date.)

Back up, NOW! or never!

Windows XP setup disk, Mac OS X, Ubuntu Linux, nor GParted can found any partition.. only blank disk. I guess the master boot record is corrupted, but all the data is still there intact, ... any idea how to recover them ?

Blogged from Ubuntu [LiveCD] on the very same notebook (my lovely notebook is ok, only hd that has a prob).

tags: | | | |

3 comments:

burlight said...

it's quite expensive, but if nothing could help you, you might want to give it a try.

http://www.grc.com/sr/spinrite.htm
http://www.grc.com/sr/testimonials.htm

Good luck ;)

Anonymous said...

WinHex
http://www.x-ways.net/winhex/allfeatures.html#DataRecovery

Anonymous said...

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป
และขอแสดงความยินดีกับการกลับมา​ (ของอันใหม่) :P