ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-14

Turning brain drain into brain circulation

Ashok Parthasarathi argues in favour of policies that allow scientific talent to circulate between developing and industrialised nations. One of them is the Visas for voluntary recirculation.

เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการออกวีซ่า ที่จะสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียน (คือมีทั้งไปและกลับ) ของแรงงานมีฝีัมือ

หนึ่งในเหตุผลสำคัญ ที่แรงงานมีฝีมือไม่ค่อยอยากจะกลับบ้าน เนื่องจากกลัวที่จะสูญเสียสภาพแวดล้อม ทั้งด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการลงทุน ที่จำเป็นต่อการรักษาและพัฒนาทักษะของพวกเขา นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่กลัวที่จะถูกตัดขาดออกจากการแลกเปลี่ยนความรู้ เนื่องจากความยุ่งยากและระเบียบมากมายในการขอวีซ่า (คือกลัวว่าถ้าตัดสินใจกลับไปประเทศแม่แล้ว ก็จะไม่มีโอกาสกลับมาประเทศที่เรียน/ทำงานอยู่ในปัจจุบันอีก)

ปัญหานี้สามารถแก้ได้ หากประเทศผู้รับ (ประเทศที่รับเอาแรงงานมีฝีมือต่างชาติเข้าไป) ยอมออกวีซ่าถาวรให้กับแรงงานมีฝีมือ เพื่อที่พวกเขาจะได้เดินทางได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัย Maastricht ได้เสนอแนวคิดที่จะมอบวีซ่าถาวรให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่้งจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของแรงงานมีฝีมือ ทั้งในประเทศแม่ของแรงงาน และประเทศที่ฝึกฝนแรงงานนั้น

อ่านต่อ: Turning brain drain into brain circulation — กลับสมองไหล ให้กลายเป็นสมองเวียน

via In the Name of Progress, via Thai Friend Forum

tags:

No comments: