ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-14

JVM 5.0 GC Tuning

ต่อเนื่องจาก JVM -X, XX options เมื่อครั้งกระโน้น
วันนี้ไปเจอลิงก์วิธีการปรับ gc (ตัวเก็บขยะ) ใน Java VM 5.0

Tuning Garbage Collection with the 5.0 Java Virtual Machine

tags:

No comments: