ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-30

CC King Celebrations Photos

เชิญชม/ดาวน์โหลดครับ (สำหรับดาวน์โหลด มีบริการ Torrent ด้วย)

บริการชมภาพพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ภาพทุกภาพเป็น “สามัญสร้างสรรค์” (Creative Commons)

Photos from The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne, Bangkok, June 8-13, 2006
All in Creative Commons. Hosted by .

ภาพถ่ายทั้งหมดในเว็บนี้ เป็นผลงานของทีมช่างภาพไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้นแก่สำนักพระราชวัง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ สำนักพระราชวังอนุญาตให้ประชาชนนำไปใช้งานทั่วไปได้ตามหลักเกณฑ์ของ Creative Commons ห้ามการนำไปจำหน่ายหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์อื่นใด และห้ามนำภาพเหล่านี้ไปดัดแปลงหรือตัดต่อใด ๆ ทั้งสิ้น

= Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5

via trin

tags:

1 comment:

Anonymous said...

โอ้ ของดีมากๆ ขอบคุณที่นำมาบอกกันครับ