ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-05

Stanford Humanities Lab

The Stanford Humanities Lab enables scholars in the humanities to undertake mid- to large-scale team-based research projects. By supporting innovative research, SHL seeks to expand the scope and scale of humanitas, supplementing traditional humanities training with "hands-on" experiences in a true laboratory setting.

หน่วยปฏิบัติการมนุษยศาสตร์แสตนฟอร์ด ศึกษาวิจัยในโครงการขนาดกลาง-ใหญ่ เพื่อค้นหาขอบเขตและขนาดของ humanitas ("มนุษย์ที่ดี" ?) เพื่อสนับสนุนการฝึกฝนด้านมนุษยศาสตร์แบบดั้งเดิม ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติทดลองจริง

tags:

1 comment:

bact' said...

เอ๊ะ ทำไมใน Planet TLWG มีคำว่า

"art is bact'"

ต่อท้ายด้วยอ่ะ ?

ใน blogspot ไม่มีนะ - -"