ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-05-05

art is bact'

เพิ่งสังเกต - ใน Planet TLWG มีคำว่า

“ art is bact' ”

โผล่ที่ข้างท้ายโพสต์ผมด้วยแฮะ - -"

tags:

No comments: