ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-17

Wikitruth

Censorship is everywhere, including our belove-hated encyclopedia.

Wikitruth ... things that not deserved for Wikipedia, but you deserved to know about.

Guardian: A thirst for knowledge

1 comment:

veer said...

โดน /. storm ถล่มไปแล้ว :-P