ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-27

open source image

Triple Spiral Labyrinth, a PNG image with PostScript source

free content = free to use, free to create new content upon
(with source = easier to duplicate, modify, extend, expand, distort ...)

ใช้ได้ฟรี ไม่สำคัญเท่าเอาไปใช้สร้างสรรค์ต่อ, ในรูปแบบใดก็ได้, ได้อย่างเสรี

กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ มีเพื่อคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งาน เพื่อกระตุ้นให้คนสร้างสรรค์และเผยแพร่งานเหล่านั้นมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ถ้ากฎหมายเหล่านั้นเข้มงวดเกินไป บังคับใช้อย่างไม่ลืมหูลืมตา งานสร้างสรรค์ก็อาจจะลดลงได้ (การสร้างสรรค์อาจจะยังเท่าเดิม แต่การสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนออกมาเป็นงานเผยแพร่ได้ จะน้อยลง เนื่องจากติดข้อกฎหมาย) โดยเฉพาะเมื่อเรานึกถึงว่า มีงานสร้างสรรค์น้อยมาก ที่จะ "ใหม่" หมดทุกอย่าง งานส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ต้อง สร้างขึ้น/ดัดแปลง/ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่เคยมีมาก่อนหน้าทั้งสิ้น

ลองนึกดูว่า ถ้ากฎหมายลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้านั้นเข้มงวดมาก ๆ งานอย่างของ Andy Warhol จะเผยแพร่ยังไง ?

tags:

No comments: