ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-22

H2 database engine and SQuirreL SQL client

H2, a free SQL database engine, by the developer of Hypersonic SQL.

Benchmarks (by H2) show it outperforms popular opensource db engines (embedded and client-server), like HSQLDB, Derby, MySQL and PostgreSQL, in many areas.

H2 is free, comes with source code, and you can freely distribute it (but it is NOT open source, yet).

H2 works well with SQuirreL SQL Client, an open source (LGPL) graphical client for JDBC compliant database. It is written in Java, thus platform-independent.

ใครมองหา embedded db engine อยู่ ตัวนี้ก็น่าสนใจนะ H2 (ไม่ใช่การ์ตูนนะ)

1 comment:

Tejuteju said...

very informative blog and useful article thank you for sharing with us, keep posting learn more Oracle SOA Online course