ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-22

Find BUGS in your Java code

for bugs

for coding style

List of tools for static Java code analysis

1 comment:

jittat said...

เคยใช้ตัวนี้: http://secure.ucd.ie/products/opensource/ESCJava2/

เก่งจัดนะ แต่ต้องเขียน spec ที่หัว method ประมาณ requires, ensures อะไรพวกนี้