ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-24

New Media course in Thailand

Chiang Mai University's Academy of Media Arts and Design
.. going to be “MIT Media Lab of Thailand” ?

ศิลปะ การออกแบบ สารสนเทศ และสื่อนฤมิต

New Media course at Mahasarakham University

No comments: