ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-27

OpenOffice.org sucks

Bad design, anti-intuitive, huge, slow, eats up memory and CPU - OpenOffice.org is a big fat ugly duck.

OOo 2.0 is a memory and resource hog.

Offie suites suck.

No comments: