ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-26

Alternative courses at Thammasat Rangsit

New subjects at Rangsit Centre

เสียดาย.. จบเร็วไปหน่อย
ไม่งั้นจะลงซะสองสามรอบ