ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-07

Free the Knowledge

Crisis in the cost of journals and efforts to make research articles in all academic fields freely available on the internet.

2 comments:

boluv said...

ฟามรู้คือประทีป
.......
แต่เรื่องนี้ ขอ ข้าม
ฟิ้ววววววววววววววววววววววววววว....มึน

Anonymous said...

Thanks for the useful links, Krub.